SeeEffect är ett verktyg som hjälper dig att förstå din elanvändning, hur den kan minska och vad detta leder till.
Ladda ner loggen

Börja genom att ladda ner och skriva ut loggen. På den kommer du skriva ner din användning som sen kan matas in på webbsidan.

Räkna ut elanvändningen

När du loggat din användning kan du räkna ut hur mycket energi du har använt. Resultatet visas i wattimmar (Wh) vilket kan vara knepigt att förstå, men om du fyller i jämförelsesidan..
Jämför elanvändningen

..så kan du ser hur mycket pengar, AA-batterier och koldioxid elanvändningen motsvarar.
Minska elanvändningen

När minskningen är bestämd kan du fylla i löftet för att få ett diplom. Sätt upp det för att bli påmind om dina nya energismarta vanor och så kan du också inspirera andra!

Välj apparater
Ange tid i minuter
  Rensa

Spara

Print

Hjälp pdf
Jämför elanvändning
Hämta Wh från räkna..

Logg A Normal elanvändning


Wh (Wattimmar)
Hämta Wh från räkna..

Logg B Ny elanvändning


Wh (Wattimmar)
0
0
0

0
0
0


Skillnad mellan A och B

Wh (Wattimmar)
0
0
0

Se effekten av förändrat beteende
Hur mycket kan du/ni minska elanvändningen? Gör gärna fler loggningar för att få en genomsnittlig minskning innan ni bestämmer er för ett löfte.

Logg A - Normal elanvändning


Wh (Wattimmar)


Logg B1


Wh (Wattimmar)
0

Logg B2


Wh (Wattimmar)
0

Logg B3


Wh (Wattimmar)
0

Logg B4


Wh (Wattimmar)
0

Logg B5


Wh (Wattimmar)
0
Resultat
Lika
Genomsnittlig
0 Wh
Procentuell
- %
Är du/ni redo att ge ett löfte om minskad elanvändning? Fyll i uppgifterna nedan och få ett fint diplom att sätta upp för att påminnas och inspirera andra!
Scrolla ner for att förhandsgranska diplomet.
Den information ni fyller i ovan kommer HSR och ICT att använda för att mäta effekten av detta verktyg. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och er mejladress kommer endast att användas för att skicka en utvärdering.

Spara

Print
Skriv in dina uppgifter och förhandsgranska löfte här!

SIGNATUR

SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.
Interactive Institute
Swedish ICT

Contact: energydesign@tii.se
Web: www.tii.se
Stiftelsen Håll Sverige Rent
Contact: skola.forskola@hsr.se
Web: www.hsr.se
Gör så här!
Här kan du lära dig mer om denna webbsida och hur du använder den.
SeeEffect är ett verktyg som hjälper dig att förstå din elanvändning, hur den kan minska och vad detta leder till. Att minska elanvändningen har stor betydelse för miljön! El kan produceras på många olika sätt, till exempel genom vindkraft, solkraft, vattenkraft, kärnkraft och förbränning av fossila bränslen (som naturgas, kol och olja). Dessa sätt att producera el har olika stor påverkan på miljön. Förbränning av fossila bränslen ökar exempelvis mängden koldioxid i atmosfären vilket i sin tur påverkar klimatet på jorden. När vi sänker vår totala elanvändning räcker elen som producerats på bra sätt till fler. en.
Börja med att ladda ned och skriva ut loggen. På den kommer du att anteckna din elanvändning under den tidsperiod ni väljer. Detta matas sedan in på webbsidan. Läs instruktionerna nedan innan du börjar logga.

Logg A. Det första du gör är att skriva ned din elanvändning under en period (förslagsvis en dag). Detta gör du genom att fylla i vilka apparater du använder och ta tid på hur länge du använder dem. Välj om ni gör detta gemensamt i klassen, var och en för sig hemma eller både och.
När du har loggat klart öppnar du verktyget ”Beräkna din elanvändning” för att räkna ut din elanvändning. Välj apparater och skriv in tiderna. Nu kan du se både den totala elanvändningen och vilka apparater som krävde mest el. Kom ihåg att skriva ner denna elanvändning, det totala antalet wattimmar, i loggen. Använd frågorna som finns under symbolen märkt med en bok, för att reflektera över och diskutera resultaten.
Nästa steg är att fundera och komma fram till en plan för att minska elanvändningen. Fundera och diskutera med andra vilka beteenden ni kan ändra och hur ni kan hålla kvar vid dem i längden. Kan ni hitta nya vanor?
Nu är det dags att testa om planen fungerar genom att logga elanvändningen en andra gång. Detta blir Logg B.
Gå tillbaka till verktyget ”beräkna” och räkna ut elanvändningen från Logg B. Gå sedan vidare till verktyget ”jämför”. Fyll i resultatet från Logg A (normal elanvändning) och Logg B (ny elanvändning) och se resultatet. Minskade elanvändningen? Hur många batterier motsvarar minskningen? Använd frågorna som finns under symbolen märkt med en bok för att reflektera över och diskutera resultaten.
Nästa steg är att bestämma hur mycket du kan minska elanvändningen även i fortsättningen och skriva ett löfte. Gör gärna fler loggningar innan du bestämmer dig för en genomsnittlig minskning som går att leva upp till.
När minskningen är bestämd kan du fylla i löftet för att få ett diplom. Sätt upp det för att bli påmind om dina nya energismarta vanor och så kan du också inspirera andra!
Apparaterna och dess effekt

De utvalda apparaterna och deras respektive effekt (W) är baserad på exempel
och uppskattning. Effekten är därför inte exakt och kan variera beroende på
vilken apparat användarna använder. Under användning varierar också effekten
men blir som max antalet watt som finns givet på apparaten.

Detta verktyg kan inte användas för att beräkna eller visa exakt elanvändning.
Dess avsikt är endast att ge användaren en indikation på hur mycket hur stor
elanvändningen är och vilken apparat som drar mest el. Klicka på de apparater du
använt och fyll sedan i antal minuter som de använts.
Stäng av Pop Up block for at spara pdf på surfplattorAtt fundera på:
Hur beräknas wattimmarna

Elanvändningen visas i wattimmar(Wh). 1 wattminut (Wmin) = 0.017 wattimmar(Wh)
Källa: http://convert-to.com/conversion/energy/convert-wmin-to-wh.html
Formel: Användningstid i minuter * effekten * 0.017

Timmar = minuter
Att fundera på:
Beräkning av CO2
Residualmix år 2013 - CO2 gram / kWh = 483,40 gram
Källa: Energimarknadsinspektionen
Formel: (Elanvändning i Wh * 0.483) / 10

Beräkning av AA batterier
Energimängd i ett AA-batteri med spänning 1.5 V och strömåtgång 50 mA: 3.9 Wh
Källa: Wikipedia: AA battery
Formel: (Elanvändning i Wh / 3.9)

Beräkning av energikostnad
Den rörliga kostnaden för el ligger på ca 1,30 kr/kWh inklusive skatt, moms och nätkostnad. Tar man även med de fasta kostnaderna kostar elen ca 1,5 kr/kWh
Källa: Energirådgivningen.se
Källa 2: Elpriser.se
Formel: (Elanvändning i Wh * 0.0015)
Att fundera på: